The latest Zerogoki (REI) exchange and market pair information.

Zerogoki Exchanges

# Name REI Volume (24h) Volume (%) Reg.

Zerogoki Markets

# Exchange Trade With Pair Volume (24h) Volume (%) Price Type Updated
* Excluded due to outlier.